ขั้นตอนการสมัคร
ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
เมื่อได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ให้เข้าสู่ระบบเพื่อทำการสมัครเรียน
เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยให้ทำการคลิกที่เมนูสมัครเรียนทางด้านซ้ายเพื่อทำการสมัครเรียน
พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร